ΠΡΟΑΓΟΡΑΣΤΕ ΤΟ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ ΣΑΣ
ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΦΥΓΕΤΕ ΤΗΝ ΑΝΑΜΟΝΗ ΣΤΗΝ ΟΥΡΑ

FRIDAY (OPEN 14:00-23:00)

 • 17:30-18:30 BEST REALISTIC SMALL
 • 19:00-20:00 BEST TRIBAL TATTOO CONTEST
 • 20:00-21:00 BEST REALISTIC BIG
 • 21:00-21:30 BEST BLACK WORK
 • 21:30-22:30 BEST OF DAY

SATURDAY (OPEN 11:00-23:00)

 • 14:00-15:00 BEST OLD SCHOOL
 • 15:30-17:00 BEST COLOR TATTOO CONTEST SMALL
 • 17:30-19:00 BEST COLOR TATTOO CONTEST BIG
 • 19:00-19:30 BEST DOTISM TATTOO CONTEST SMALL
 • 20:00-21:00 BEST DOTISM TATTOO CONTEST BIG
 • 22:00-23:00 BEST OF DAY

SUNDAY (OPEN 11:00-22:00)

 • 13:00-14:30 BEST BLACK AND GRAY TATTOO CONTEST SMALL
 • 15:30-17:00 BEST BLACK AND GRAY TATTOO CONTEST BIG
 • 17:30-18:30 BEST JAPANESE
 • 19:00-20:00 BEST OF SHOW SMALL
 • 20:00-21:30 BEST OF SHOW BIG