ΠΡΟΑΓΟΡΑΣΤΕ ΤΟ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ ΣΑΣ
ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΦΥΓΕΤΕ ΤΗΝ ΑΝΑΜΟΝΗ ΣΤΗΝ ΟΥΡΑ

7th BALKAN THESSALONIKI TATTOO CONVENTION

RULES

Best of show
Μόνο για τατουάζ που θα γίνουν κατά τη διάρκεια του συνεδρίου, 8-9-12 Δεκεμβρίου 2023 (ισχύει μόνο για καλλιτέχνες που συμμετέχουν στο συνέδριο)
• Η κατηγορία των μικρών τατουάζ περιλαμβάνει αυτά έως 15 cm.
• Η κατηγορία των μεγάλων τατουάζ περιλαμβάνει τα μεγαλύτερα από 15 cm.

Καλύτερο έγχρωμο τατουάζ – μικρό
• Μόνο 3 τατουάζ από κάθε καλλιτέχνη και ΟΧΙ στο ίδιο άτομο(κάθε ένα τατουάζ θα πρέπει να είναι σε διαφορετικό άτομο), ΟΧΙ μεγαλύτερα από 15 cm.

Καλύτερο έγχρωμο τατουάζ – μεγάλο
• Μόνο 3 τατουάζ από κάθε καλλιτέχνη και ΟΧΙ στο ίδιο άτομο(κάθε ένα τατουάζ θα πρέπει να είναι σε διαφορετικό άτομο), μεγαλύτερο από 15 cm.
Μαύρο και γκρι τατουάζ: ούτε μια κουκκίδα χρώματος (ασημί και λευκό αποδεκτό)

Μαύρο και γκρι – μικρό
• Μόνο 3 τατουάζ από κάθε καλλιτέχνη και ΟΧΙ στο ίδιο άτομο(κάθε ένα τατουάζ θα πρέπει να είναι σε διαφορετικό άτομο), ΟΧΙ μεγαλύτερα από 15 cm.

Μαύρο και γκρι – μεγάλο
• Μόνο 3 τατουάζ από κάθε καλλιτέχνη και ΟΧΙ στο ίδιο άτομο(κάθε ένα τατουάζ θα πρέπει να είναι σε διαφορετικό άτομο), μεγαλύτερο από 15 cm.

Το καλύτερο τατουάζ dotism – μικρό
• Μόνο 3 τατουάζ από κάθε καλλιτέχνη και ΟΧΙ στο ίδιο άτομο(κάθε ένα τατουάζ θα πρέπει να είναι σε διαφορετικό άτομο), ΟΧΙ μεγαλύτερα από 15 cm.

Το καλύτερο τατουάζ dotism – μεγάλο
• Μόνο 3 τατουάζ από κάθε καλλιτέχνη και ΟΧΙ στο ίδιο άτομο(κάθε ένα τατουάζ θα πρέπει να είναι σε διαφορετικό άτομο)μεγαλύτερο από 15 cm.

Το καλύτερο tribal τατουάζ
• Μόνο 3 τατουάζ από κάθε καλλιτέχνη και ΟΧΙ στο ίδιο άτομο(κάθε ένα τατουάζ θα πρέπει να είναι σε διαφορετικό άτομο)

Το καλύτερο old school
• Μόνο 3 τατουάζ από κάθε καλλιτέχνη και ΟΧΙ στο ίδιο άτομο(κάθε ένα τατουάζ θα πρέπει να είναι σε διαφορετικό άτομο)

Το καλύτερο ρεαλιστικό μικρό
• Μόνο 3 τατουάζ από κάθε καλλιτέχνη και ΟΧΙ στο ίδιο άτομο(κάθε ένα τατουάζ θα πρέπει να είναι σε διαφορετικό άτομο), ΟΧΙ μεγαλύτερα από 15 cm.
Το καλύτερο ρεαλιστικό μεγάλο
• Μόνο 3 τατουάζ από κάθε καλλιτέχνη και ΟΧΙ στο ίδιο άτομο(κάθε ένα τατουάζ θα πρέπει να είναι σε διαφορετικό άτομο), μεγαλύτερο από 15 cm.
Για το καλύτερο ρεαλιστικό, ο συμμετέχων πρέπει να έχει την αρχική φωτογραφία στην οποία βασίστηκε το τατουάζ
Ο καλλιτέχνης και ο συμμετέχων θα πρέπει να είναι παρόντες κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού.
**************

Best of Show
Only for tattoos created during the convention, December 8-9-12, 2023 (applies only to artists participating in the convention).
• Small tattoo category includes those up to 15 cm.
• Large tattoo category includes those larger than 15 cm.

Best Color Tattoo – Small
• Only 3 tattoos per artist, and NOT on the same person (each tattoo must be on a different person), NOT larger than 15 cm.

Best Color Tattoo – Large
• Only 3 tattoos per artist, and NOT on the same person (each tattoo must be on a different person), larger than 15 cm.

Black and Gray Tattoos: No color spots (silver and white accepted).

Black and Gray – Small
• Only 3 tattoos per artist, and NOT on the same person (each tattoo must be on a different person), NOT larger than 15 cm.

Black and Gray – Large
• Only 3 tattoos per artist, and NOT on the same person (each tattoo must be on a different person), larger than 15 cm.

Best Dotism Tattoo – Small
• Only 3 tattoos per artist, and NOT on the same person (each tattoo must be on a different person), NOT larger than 15 cm.

Best Dotism Tattoo – Large
• Only 3 tattoos per artist, and NOT on the same person (each tattoo must be on a different person), larger than 15 cm.

Best Tribal Tattoo
• Only 3 tattoos per artist, and NOT on the same person (each tattoo must be on a different person).

Best Old School Tattoo
• Only 3 tattoos per artist, and NOT on the same person (each tattoo must be on a different person).

Best Small Realistic Tattoo
• Only 3 tattoos per artist, and NOT on the same person (each tattoo must be on a different person), NOT larger than 15 cm.

Best Large Realistic Tattoo
• Only 3 tattoos per artist, and NOT on the same person (each tattoo must be on a different person), larger than 15 cm.
For the Best Realistic category, the participant must have the original photo on which the tattoo is based.
The artist and the participant must be present during the competition.

 

Black and gray – small

  • Only 3 tattoos from each artist, NOT bigger than 15 cm.
  • Black and gray – big
  • Only 3 tattoos from each artist, bigger than 15 cm.

Best dotism tattoo – small

  • Only 3 tattoos from each artist, NOT bigger than 15 cm.
  • Best dotism tattoo – big
  • Only 3 tattoos from each artist, bigger than 15 cm.

Best tribal tattoo

  • Only 3 tattoos from each artist.

Best old school

  • Only 3 tattoos from each artist.